IV Turniej im. Tomka Pułki – laureaci (02.2019)

Przypominamy – formuła turnieju przewiduje, że zwycięzców wyłania publiczność po przeprowadzonej publicznie dyskusji.


Jakub Sęczyk – I nagroda

Adrianna Olejarka i Anna Adamowicz – II nagroda

Kacper Jaskulski i Aleksander Trojanowski – wyróżnienie