V Turniej Jednego Wiersza im. Tomka Pułki (05.2019)

Przypominamy – formuła turnieju przewiduje, że zwycięzców wyłania publiczność po przeprowadzonej publicznie dyskusji.


Marcin Mokry, Marcin ostrzega Marię i Antoniego – I nagroda

Jakub Pszoniak, Neolingwiści powołują niezależny samorządny związek frazeologiczny – II nagroda

Jakub Sęczyk, Drenaż – II nagroda

Paweł Majcherczyk, jeśli wszystko jest dla nas wszystkim – III nagroda

Bartek Horyza, *** i Karol Knapiński, Ich brakowało – wyróżnienia