MAJ 2021

PÓŁPRYWATNE DEKLARACJE

W maju jesteśmy trochę w Łodzi, a trochę w kropce. Bytność w Łodzi zaświadczamy, prezentując zestawy poetyckie autorów, których książki niedługo ukażą się nakładem tamtejszego Domu Literatury oraz Oddziału SPP: Dominiki Kaszuby, Pawła Bienia i Marcina Pierzchlińskiego. Bytność w kropce, związaną z pewnymi współczesnymi zjawiskami wydawniczo-promocyjnymi, rozwiązujemy, rozpoczynając ankietodyskusję o właściwym przedmiocie krytyki (poezji). Tekst otwierający napisał Paweł Kaczmarski. 

Redakcja 8. Arkusza


Poezja:

Dominika Kaszuba
Marcin Pierzchliński
Paweł Bień


Ankieta:

Cóż po prywacie? – Paweł Kaczmarski