PAŹDZIERNIK 2020

TROCHĘ MUZEUM

W październikowym ÓSMYM ARKUSZU ODRY kontynuujemy ankietę dotyczącą nieliterackich zawodów osób związanych ze współczesną poezją. Tym razem na pytania odpowiada dwoje poetów-muzealników: Agata Jabłońska i Janusz Radwański. Ta pierwsza pojawia się w numerze również jako autorka zestawu wierszy – obok zeszłorocznej debiutantki Pauli Gotszlich. Numer uzupełniamy recenzją innego debiutu: zaprzyjaźniony z ÓSMYM ARKUSZEM Łukasz Żurek omawia dla nas wydaną właśnie w Poznaniu pierwszą książkę Patrycji Sikory.

Redakcja Ósmego Arkusza


Poezja:

Agata Jabłońska
Paula Gotszlich


Ankieta: Zawody piszących

Agata Jabłońska
Janusz Radwański


Krytyka:

Łukasz Żurek – KRESY ANALOGII I WIERSZ ZANGAŻOWANY [rec. P. Sikora „Instrukcja dla ludzi nie stąd”]