WRZESIEŃ 2021

POŁÓW, DEBIUT, ROZWÓJ

Wrzesień witamy w Arkuszu, goszcząc przede wszystkim poetyckich debiutantów. Przedstawiamy zestaw wierszy Sary Akram, jednej z laureatek Połowu  Biura Literackiego, a także dwa utwory Jarosława Dudycza, którego tom opublikowany przez wydawnictwo Convivo nominowano do debiutanckiego Silesiusa. O początkowaniu, debiutowaniu i wchodzeniu –
i strategiach z nimi związanych – pisze autorka wydanego w tym roku Storytellingu, Antonina Tosiek. Dla równowagi jednak, uwagi o rozwijaniu się poetyki w czasie: Łukasz Żurek recenzuje ostatnią książkę Szczepana Kopyta confetti

Redakcja 8. Arkusza


Poezja:

Sara Akram
Jarosław Dudycz


Krytyka:

Łukasz Żurek – TO SAMO ROZPOCZĄĆ OD NOWA [rec. Sz. Kopyt „konfetti”]


Ankieta „Co po prywacie?”:

Antonina Tosiek – JAK PRZESTAĆ SIĘ OSZUKIWAĆ; poradnik