CZERWIEC 2019

WIERSZ DO OGLĄDANIA

Gdy w numerze majowym publikowaliśmy wiersze nagrodzone i wyróżnione na piątej edycji Turnieju Jednego Wiersza im. Tomka Pułki, celowo pominęliśmy zwycięski utwór Marcina Mokrego – nie dlatego, że nie chcemy podzielić się z nim czytelnikami, ale dlatego, że jego druk wymagał dłuższego technicznego przygotowania i poświęcenia mu osobnego numeru ÓSMEGO ARKUSZA ODRY. Wiersz Mokrego to tekst graficzny, na żywo wykonywany raczej niż czytany, obszerny i niecodzienny w formie. Czytelnicy i czytelniczki znajdą go na kilku następnych stronach. Tuż po wierszu zamieszczamy wywiad z autorem, którego pytaliśmy o poezję graficzną, wizualną, nietypową. Oprócz tego recenzja z debiutanckiego Wejścia w las Pauliny Pidzik autorstwa jednego z arkuszowych redaktorów, Pawła Kaczmarskiego.

Redakcja 8 Arkusza


Poezja:

Marcin Mokry – wiersz graficzny Marcin ostrzega Marię i Antoniego


Rozmowy:

WIERSZ JEST MATERIĄ, KTÓRĄ UJMUJEMY (Z Marcinem Mokrym rozmawiają Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski)


Krytyka:

Paweł Kaczmarski – Tym więcej drzew [rec. P. Pidzik „wejście w las”]