WRZESIEŃ 2019

W poważnym tonie

We wrześniowym arkuszu gościmy ponownie Janusza Radwańskiego, który – jako tłumacz i redaktor – przygotował i opatrzył swoim komentarzem wybór wierszy dwojga młodych poetów ukraińskich, Oleksego Czupy i Oleny Herasymiuk. Tu powiedzmy tylko tyle: te wiersze to, ni mniej ni więcej, doniesienia z frontu. W pozostałej części arkusza prezentujemy natomiast omówienia książek dwu znakomitych poetek – tryby lektury debiutu Niny Manel podpowiada Jakub Skurtys, a krytyczną powagę drugiego tomiku Anny Adamowicz wykazuje Paweł Kaczmarski.

Redakcja 8 Arkusza Odry


Poezja:

Oleksij Czupa i Olena Herasymiuk + komentarz Janusza Radwańskiego


Krytyka:

Jakub Skurtys – O tęsknocie za sensem, ryzyku przegięcia i lepieniu z wosku [rec. N. Manel „Transparty”]
Paweł Kaczmarski – Widma i organizmy [rec. A. Adamowicz „Animalia”]