KONTAKT

Zachęcamy do przysyłania tekstów – poetyckich, krytycznoliterackich – na adres redakcji (redakcja@8arkusz.pl) bądź bezpośrednio do redaktorów 8. Arkusza, pod adresy:

m.e.koronkiewicz@gmail.com (Marta Koronkiewicz)

pawel.j.kaczmarski@gmail.com (Paweł Kaczmarski)

Z entuzjazmem przyjmujemy też uwagi, komentarze i sugestie od czytelników.