LIPIEC – SIERPIEŃ 2020

LATO 2020

Po trwającym trzy miesiące marcu nastąpiło jednak lato. Na lato tego dziwnego roku polecamy czytelnikom zestaw wierszy Janka Rojewskiego, stanowiący intrygującą zapowiedź nowej książki, nad którą poeta pracuje. Rojewski – na co dzień dziennikarz – odpowiedział też na nasze ankietowe pytania o zawody poetów. Oprócz tego w numerze dwie obszerne (jak na nas) i zaskakująco mroczne (jak na opisywanych autorów) recenzje: Andrzej Graul pisze o ostatniej książce Szczepana Kopyta, a Weronika Janeczko komentuje opublikowany niedawno tom Małgorzaty Lebdy, zbierający jej trzy dotychczasowe książki w jedno wydawnictwo.

Redakcja 8 Arkusza


Poezja:

Jan Rojewski


Ankieta:

Zawody piszących – Jan Rojewski


Krytyka:

Weronika Janeczko – TRYPTYK: OSWAJANIE ŚMIERCI [rec. M. Lebda „Sprawy ziemi”]

Andrzej Graul – KONIEC JEST BLISKO, ALE NIE SKŁADAJCIE BRONI [rec. S. Kopyt „na giełdach nadprodukcji pikują akcje przetrwania”]