LISTOPAD 2020

ŁOWY JESIENNE

Listopad nam w arkuszu upływa na prezentowaniu trofeów różnych bezkrwawych (czy na pewno?) łowów poetyckich. Zaczynamy od wierszy: poniżej czytelnik znajdzie zestawy od Michała Mytnika i Agaty Puwalskiej, oboje autorów „wyłowiono” w znanych rytuałach Biura Literackiego. Więcej miejsca poświęcamy jednak na omówienia. Kamil Bujny recenzuje debiutancką książkę Joanny Bociąg, znanej i miłej dotąd całemu środowisku poetyckiemu (i ÓSMEMU ARKUSZOWI ODRY!) jako wydawczyni poezji, teraz jednak także laureatki konkursu im. Jacka Bierezina z 2019 roku. Na koniec Zuzanna Sala referuje efekty tzw. testu drugiej książki, któremu poddała niedawno wydane Tab_s Justyny Kulikowskiej. Trzymajcie się, Drodzy Czytelnicy, tej zdalnej jesieni, pod koniec roku społecznej izolacji. A gdybyście się obawiali wychodzić do kiosku, znajdziecie nas także na stronie www.8arkusz.pl. 

Redakcja 8 Arkusza Odry


Poezja:

Michał Mytnik
Agata Puwalska


Krytyka:

Zuzanna Sala – Kontrolowane podtapianie [rec. J. Kulikowska „Tab_s”]
Kamil Bujny – Precyzyjne mechanizmy [rec. J. Bociąg „Boję się o ostatnią kobietę”]