LUTY 2022

GŁÓWNIE U SIEBIE

W lutym, Drodzy Czytelnicy, przede wszystkim mówimy: oto laureatka Bierezina, Lula Sarnia z Wrocławia, gratulujemy, drukujemy wiersze! Po drugie, jako że mamy w tym mieście poetycki urodzaj, sprawdzamy, co po otrzymaniu Silesiusa za debiut robi Aleksander Trojanowski, również z Wrocławia. Po trzecie, nadal bez wychylania się poza granicę województwa, recenzujemy (piórem Marty Koronkiewicz) tom również mieszkającego nieopodal Szymona Biry – 1,1 – wydany w zeszłym roku w wydawnictwie Convivo. Na koniec zaś, żebyśmy nie wyszli na nieświatowych i niegościnnych, wywołaliśmy do głosu i wypowiedzi człowieka-instytucję, poetycką Łódź w formie ludzkiej, Rafała Gawina, który włącza się w zainaugurowaną przez Pawła Kaczmarskiego w ubiegłorocznym majowym 8. Arkuszu” dyskusję o tzw. „prywacie w krytyce literackiej”. 

Redakcja 8. Arkusza


Poezja:

Lula Sarnia
Aleksander Trojanowski


Krytyka:

Marta Koronkiewicz – CZY MÓGŁBY BUDYNEK? [rec. Sz. Bira „1,1”]
Rafał Gawin – KOMENTARZE, KOMENTARZE, WSZĘDZIE NASZE NAGIE TWARZE