MARZEC 2019

Cztery głosy

Od redakcji: W tym miesiącu prezentujemy ÓSMY ARKUSZ naraz oszczędny (pod względem liczby głosów) i bogaty (pod względem ich objętości oraz szeroko rozumianej wartości). Bo chociaż czytelnik i czytelniczka na najbliższych stronach znajdą tylko dwa zestawy wierszy i dwie recenzje, z pewnością nie będą rozczarowani.

Jeżeli chodzi o poezję – świeży i odkrywczy głos Janusza Radwańskiego zestawiamy z wierszami zapowiadającymi nową książkę Radosława Jurczaka, przyjaciela 8. ARKUSZA i jednego z najlepszych poetyckich debiutantów ostatnich lat.

Jeśli zaś o debiuty chodzi, to w dziale recenzji o pierwszych książkach piszą nasi współpracownicy: Jakub Skurtys – o tomie Hejt i inne bangery Justyny Kulikowskiej; Łukasz Żurek – o Ikonoklazmie Jana Rojewskiego. Recenzje dłuższe, pogłębione – jak tak zwana wieść środowiskowa niesie, obie książki są poważnymi kandydatami do tegorocznych nagród za poetycki debiut


Poezja:

Radosław Jurczak – wiersze

Janusz Radwański – wiersze


Krytyka:

Łukasz Żurek – Na pohybel małpim gajom zbiorowej pamięci [rec. J. Rojewski „Ikonoklazm”]

Jakub Skurtys – Our Happy Hardcore [rec. J. Kulikowska „Hejt i inne bangery”]