WRZESIEŃ 2018

Czasopisma i nie

Od redakcji: Na łamach 8. Arkusza dawno nie gościła żadna ankieta; w tym miesiącu nadrabiamy zaległości, otwierając ankietę dotyczącą nowych czasopiśmiennych przedsięwzięć literackich (papierowych i online). Redaktorki i redaktorów pytać będziemy o ich plany, doświadczenia, inspiracje i tradycje – w pierwszej odsłonie na pytania odpowiada zespół redakcyjny krakowskiego „Kontentu”, jednego z najistotniejszych projektów na młodopoetyckiej mapie Polski.

Równolegle do ankiety – wiersze. Tutaj publikowany już przez nas Dawid Mateusz, autor świetnego książkowego debiutu sprzed dwóch lat, oraz głos przeddebiutancki – współpracujący z nami dotąd w roli recenzenta Adam Pietryga.

W swoim cyklu o slamie Maciej Mikulewicz rozmawia z Ondřejem Thaiszem – między innymi o różnicach między slamem czeskim, brytyjskim i amerykańskim. 

Do tego wszystkiego zaś recenzja – z tomu Utylizacja. Pęta miast Tomasza Bąka, pióra Andrzeja Graula.


Poezja:

Dawid Mateusz
Adam Pietryga

Ankieta:

Nowe czasopisma literackie – Kontent

Krytyka:

Andrzej Graul – Poetyka przegrywania [rec. T. Bąk „Utylizacja. Pęta miast”]

Slamoteka:

Slamoteka XIII – Siedząc na płocie między Czechami a USA