ROZMOWY


04.2019:

Kolektywnie. Spotkanie z Devil’s Dyke Network


06.2019:

WIERSZ JEST MATERIĄ, KTÓRĄ UJMUJEMY (Z Marcinem Mokrym rozmawiają Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski)


07-08.2019:

NIE MA NIC NUDNIEJSZEGO NIŻ ZBIORY WIERSZY (Z Maciejem Topolskim rozmawiają Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski)

LITERATURA MOBILNEJ WSPÓLNOTY (Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski rozmawiają z Davidem Herdem)


11.2019:

CIERPIEĆ NIE WYSTARCZY – Z Lukiem Kennardem rozmawiają Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski